Monday, November 18, 2013

kursus frog vle dan sps 2013

kursus di adakan di akar resort, port dickson pada 4-5 november 2013.

mesyuarat kurikulum kali pertama 2014

mesyuarat kurikulum kali pertama bagi tahun 2014 diadakan pada 18 nov 2013 isnin bagi membincangkan pelan strategik bago tahun 2014 dalam usaha meningkatkan keputusan sekolah. sebagai pembukaan, pengetua menerangkan tentang perubahan logo kpm, visi, misi dan matlamat kpm yg seharusnya selari dengan sekolah.