PROFIL SEKOLAH


VISI SMAHMY

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SMAHMY

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


MOTTO SMAHMY

BERILMU BERIMAN BERAMAL IKHLAS

Adalah menjadi hasrat murni SMAHMY untuk melahirkan murid yang berilmu dan beriman seterusnya beramal dengan ikhlas bagi mencapai kejayaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat


FALSAFAH SMAHMY

Berusaha berterusan mendidik berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah ke arah melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu akademik dan agama, bersahsiah mulia, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada agama, diri, keluarga dan negara.


SLOGAN SMAHMY

ANAK YANG BAIK MENDENGAR KATA


LAGU SEKOLAH

Kami warga SMAHMY
Berjanji menjaga namamu,
Menggalas satu harapan,
Menjana umat terbilang

Dunia dan akhirat
Akan kami seimbangi
Berteras ilmu dan iman,
Tegakkan syiar Islam,

c/o Sekolah yang ku cinta,
      Kehebatan ku cipta
      Akan ku julang namamu
      Gemilang dipersada 

 c/o ulang

SMA Haji Mohd Yatim
Menjana generasi unggul
Berlandas iman dan takwa,
SMAHMY pastikan masyur ...2x


No comments:

Post a Comment